Splošni pogoji poslovanja


1. Uvodne določbe

»Naroči se!« je spletni servis, ki omogoča strankam, da se naročijo na termin pri različnih ponudnikih storitev, preko spletne aplikacije https://naroci.app.

S splošnimi pogoji uporabe so določeni pogoji uporabe ter pravice in dolžnosti uporabnika in ponudnika rešitve Kreativne ideje d.o.o., v zvezi z uporabo in delovanjem spletnih strani in aplikacije https://naroci.app.

Pogoji uporabe se sklenejo med podjetjem Kreativne ideje d.o.o., Plese 9A, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju »Ponudnik rešitve«), ter podjetjem, ki ponuja storitev (v nadaljevanju »Ponudnik storitev«).

Splošni pogoji poslovanja so sestavni del vsake pogodbe med ponudnikom rešitve in ponudnikom storitve.

Z uporabo spletnih strani, aplikacij ponudnika rešitve, ponudnik storitev potrjuje in soglaša, da:

 • je prebral in razumel te Splošne pogoje;
 • so za ponudnika storitev ti Splošni pogoji pravno zavezujoči;
 • je ponudnik storitev star 18 let ali več ter poslovno sposoben.

2. Registracija ponudnika storitev

Za uporabo spletne storitve »Naroči se!« je potrebna registracija ponudnika storitev. Registracija zahteva ime in priimek, veljaven e-naslov, ter geslo po izbiri. V sled varnosti računa ponudnika storitev, se priporoča izbira močnega gesla s kombinacijo velikih in malih črk, ter številk. Vsak ponudnik storitev mora za učinkovito in varno uporabo izpolnjevati najmanj dostop do interneta, programsko in strojno opremo za uporabo interneta. V kolikor ne izpolnjuje teh pogojev ponudnik rešitve ne jamči za pravilno in varno delovanje.

3. Podatki podjetja

Za polno uporabo spletne storitve »Naroči se!«, je potrebno izbrati poljuben URL naslov, na katerem bo strankam dostopen urnik storitev in izpolniti tudi podatke podjetja (naziv, naslov, telefonska številka, davčna številka) ter sprejeti splošne pogoje poslovanja.

4. Neaktivnost in nepravilna uporaba storitev

Ponudnik rešitve si pridržuje pravico, da prekliče in odstrani račune, ki so neaktivni ali pa so zabeležene aktivnosti na računu, ki niso zaželene, brez predhodnega obvestila.

5. Varnost računa

Ponudnik storitev je odgovoren za varno hrambo gesla, s katerim dostopa do svojega računa in za vse aktivnosti, ki se zgodijo na njegovem računu. Strinja se, da bo takoj spremenil geslo, v kolikor bo opazil nepričakovane aktivnosti na svojem računu in o tem obvestili ponudnika rešitve.

6. Vsebine ponudnika storitev in omejitve

Ponudnik storitev se zavezuje, da bo njegova uporabniška vsebina resnična in zakonita. Ponudnik rešitve ne odgovarja za uporabniške vsebine, objavljene na tej aplikaciji s strani ponudnik storitev. Uporabniške vsebine so last ponudnika storitev in zanje odgovarja sam. Ponudnik storitev se strinja, da bo s strankami komuniciral odgovorno in spoštljivo. Ponudnik rešitve si pridržuje pravico za odstranitev ponudnika storitev, ki:

 • objavlja ali kako drugače omogoča dostop do vsebine, ki je nezakonita, škodljiva, nevarna, obrekljiva, opolzka, pornografska, žaljiva, vulgarna, sovražna (vključno na podlagi rase, starosti, spola, spolne orientaciji ali vere),
 • objavlja ali kako drugače omogoča dostop do vsebine, ki krši pravice intelektualne lastnine,
 • objavlja ali kako drugače omogoča dostop do vsebine, ki predstavlja ali spodbuja kaznivo dejanje, nezakonito dejavnost, krši pravice katere koli osebe ali krši katero koli lokalno, državo, nacionalno ali mednarodno pravo,
 • izvaja aktivnosti na kakršen koli način, ki bi lahko poškodovale, onemogočile, preobremenile strežnike, programsko ali strojno opremo,
 • zbira, shranjuje podatke o drugih uporabnikih za komercialne ali nezakonite namene.

Ponudnik rešitve si pridržuje pravico, da po lastni presoji ukine račun ponudnika storitev, odstrani njegove vsebine, pomaga organom pregona pri pregonu kazenske odgovornosti, ali pa uveljavlja civilno in kazensko pravno dejanje v zvezi z vsebinami za katere upravičeno meni, da je ali bi lahko bila v nasprotju s temi pogoji.

7. Naročniški paketi in naročnina

7.1 30-dnevni preizkusni paket

Vsak ponudnik storitev z registracijo pridobi 30-dnevni preizkusni paket za testiranje storitve. Ta paket je popolnoma brezplačen in omogoča celovito testiranje storitve z zagotovljeno večino funkcionalnosti, kot omogočajo plačljivi paketi Naroči se. V primeru, da se ponudnik storitev po 30-dnevnem preizkusnem obdobju ne odloči za nadgradnjo na plačljiv paket, se ponudniku storitev avtomatično dodeli Free paket, z zelo omejenimi funkcionalnostmi le na pregled s statistike uporabe.

7.2 Plačljivi paketi

Po preteku 30-dnevnega preizkusnega obdobja ali prej, se ponudnik storitev lahko odloči za nadgradnjo na enega od plačljivih paketov.

Naročnina na plačljive pakete zagotavlja ponudniku storitev dodatne uporabne funkcionalnosti aplikacije, ki so navedene na tej povezavi  in se plačujejo mesečno ali letno.

Ponudniku storitev so na voljo tudi paketi z vključenimi SMS sporočili. Naročniški paketi s SMS sporočili imajo vključeno določeno število SMS sporočil. Neporabljena SMS sporočila se ne prenašajo v naslednji mesec.

Če se ponudnik storitev odloči za letno naročnino se mu prizna popust v obliki dvomesečne brezplačne naročnine izbranega paketa, torej sem mu zaračuna le naročnina za 10 mesecev. Za pakete, ki vključujejo zakup SMS sporočil, popust velja le na naročnino izbranega paketa, ne pa tudi za zakupljene SMS sporočila.

8. Cene naročniških paketov

Cene paketov so različne glede na obseg funkcionalnosti, ki jih vključujejo (število lokacij, osebja, vključenih SMS sporočil...). Ponudnik si pridržuje pravico do sprememb cen brez predhodnega pisnega obvestila. Cene naročniških paketov so izražene v € in vključujejo DDV.

9. Veljavnost naročniškega paketa

Naročnina za plačljive pakete se zaračunava vnaprej za izbrano obdobje (mesečno, letno). Veljavnost naročniškega paketa je od datuma plačila do izteka izbranega obdobja. Paket in veljavnost naročniškega paketa je mogoče preveriti v oddelku Obračunavanje, kjer je izpisano npr. »Vaš trenutni paket je Demo paket. Datum poteka paketa je 03.04.2026.« Lastnosti paketa in izkoriščene funkcionalnosti paketa je možno preveriti s klikom na gumb Trenutni paket.

10. Plačilo naročniška paketa

Ko se ponudnik storitev odloči za naročniški paket ima na voljo nekaj možnosti za plačevanje naročnine. Plačljiv naročniški paket lahko ponudnik storitve izvede preko gumba Nadgradnja paketa v oddelku Obračunavanje, kjer izbere časovno obračunsko obdobje (mesečno, letno) in izbere naročniški paket, ki ustreza njegovim zahtevam. V naslednjem koraku lahko izbira med naslednjimi način plačila:

 • kreditna kartica,
 • PayPal.

Ponudnik storitev se s plačilom naročniškega paketa strinja, da se obračunavanje za naslednje obračunsko obdobje izvaja samodejno. Obračunavanje se izvaja za enako obračunsko obdobje in s plačilnim načinom, kot je bilo izvedeno nazadnje. Obdobje in način plačila lahko ponudnik storitve spremeni v oddelku nadgradnja paketa.

10.1 Kreditna kartica in PayPal

V primeru izbire »Kreditna kartica« ali »PayPal« bo ponudnik storitve preusmerjen na stran platforme za obdelavo plačil Stripe oz. PayPal, kjer vpiše podatke o plačilu in izvede plačilo. Po uspešnem plačilu se ponudniku storitev naročniški paket avtomatično nadgradi/podaljša za izbrano obdobje. V tem primeru ponudniku storitve ni potrebno skrbeti za vsakokratno plačilo, saj bo sistem samodejno izvedel obračunavanje preko plačilnega načina in za izbrano obdobje, kot ga je ponudnik storitve izbral ob nadgradnji.

11. Neuspešno samodejno zaračunavanje

V primeru da samodejno zaračunavanje preko platforme za obdelavo plačil Stripe oz. PayPal zaradi katerega koli razloga ni uspešno, ali v primeru, da ponudnik storitev nima dovolj dobroimetja na računu, se naročniški paket ne podaljša samodejno oz. se ponudniku storitev avtomatično dodeli Free paket, z zelo omejenimi funkcionalnostmi le na pregled s statistike uporabe in možnostjo nadgradnje/podaljšanja paketa. Ponudnik storitve v primeru, da želi ponovno podaljšati veljavnost naročniškega paketa ponovno izbere nadgradnja paketa in izvede plačilo, opisano v točkah 8., 8.1, in 8.2 teh splošnih pogojev poslovanja.

12. Izdaja računa

Ponudnik rešitve izda račun ponudniku storitev po prejemu plačila. Ponudnik storitve prejme račun v PDF obliki na e-naslov, ki ga je vpisal ob registraciji. Račun se lahko reklamira v roku 8 dni od datuma izstavitve računa. Ponudnik rešitve bo na reklamacijo odgovoril najkasneje v roku 15 dni.

13. Preklic naročnine

Vsi plačljivi naročniški paketi so brez vezave in jih ponudnik storitev lahko kadarkoli brezplačno prekliče v preizkusnem ali plačljivem obdobju. Preklic naročnine lahko ponudnik storitve opravi v oddelku Obračunavanje s klikom na gumb Preklic naročnine.

14. Strokovna in tehnična podpora

Ponudnik rešitve vsem ponudnikom storitev nudi strokovno in tehnično pomoč pri uporabi spletne aplikacije Naroči se! in sicer preko spletnega podpornega centra s spletnimi navodili in FAQ ali preko Help deska. Podporni center je na voljo 24 ur na dan, na vprašanja v Help desku pa ponudnik rešitve odgovarja med tednom od ponedeljka do petka med 10:00 in 16:00.

Ponudnikom storitev v Premium naročniških paketih ponudnik rešitve nudi tudi telefonsko podporo od ponedeljka do petka med 10:00 in 16:00.

15. Delovanje sistema

Ponudnik rešitve zagotavlja nemoteno delovanje sistema »Naroči se!« razen v primerih :

 • nedelovanje strojne opreme ponudnika storitev, vzdrževalnih posegov (predvidenih in nepredvidenih),
 • nadgradenj programske ali strojne opreme, potrebne za delovanje sistema Naroči se!,
 • nedelovanja internetnih povezav,
 • višje sile.

16. Avtorske pravice

Vsebina je v lasti ponudnika rešitve in zato avtorsko zaščitena z veljavnimi zakoni. V vsebino je vključena tudi grafična podoba spletne aplikacije z vsemi grafičnimi elementi. Vsakršno kopiranje in objavljanje te vsebine na drugih spletnih mestih ali portalih je prepovedano, razen v primeru pisnega dovoljenja ponudnika rešitve.

17. Omejitev odgovornosti

Ponudnik storitev se obvezuje, da spletno aplikacijo Naroči se! ne bo uporabljal za nezakonite namene ali namene, ki bi lahko škodovali ponudniku rešitev ali drugim ponudnikom storitev. Ponudnik rešitve ni odgovoren za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz morebitnih tehničnih težav ali drugih motenj.

Vsi zahtevki zaradi kakršnihkoli napak ali kršitev, ki so posledica ravnanja tretjih oseb, se uveljavljajo izključno proti tem osebam.

Ponudnik rešitve ne jamči za nedostavljena sporočila zaradi katerega koli tehničnega razloga.

Ponudnik rešitev prav tako ne jamči za nedostavljena elektronska sporočila zaradi začasnih ali trajnih blokad poštnega strežnika prejemnika, ki so lahko posledica predhodno prejetih elektronskih sporočil drugih ponudnikov, ki uporabljajo enak IP naslov ali sorodnega IP naslovnega prostora, ki bi lahko povzročil blokado poslanega sporočila. Ponudnik se trudi zagotavljati sledljivost dostavljivosti elektronskih sporočil.

Ponudnik rešitve prav tako ne odgovarja za krajo podatkov ali napake znotraj računa ponudnika storitev.

18. Varovanje osebnih podatkov in vsebin

Ponudnik storitev ima glede obdelave osebnih podatkov vse pravice, ki jih določa slovenska in EU zakonodaja o varstvu osebnih podatkov. Informacije o obdelavi osebnih podatkov in o pravicah, ki iz nje izvirajo so podrobneje opredeljene v Politiki zasebnosti.

19. Reševanje sporov

Za vsa vprašanja glede strukture, veljavnosti, uveljavljanja in razlage teh Splošnih pogojev se uporablja pravo Republike Slovenije. Morebitne spore, nastale zaradi kršitev teh Splošnih pogojev, si bo ponudnik rešitve prizadeval reševati po mirni poti. Za reševanje sporov, za katere se izčrpa vse ostale zunaj sodne možnosti sporazuma, je pristojno sodišče v Murski Soboti.

20. Končna določba

Ponudnik rešitve ima pravico dopolniti, popraviti ali spremeniti splošne pogoje poslovanja brez vnaprejšnjega obveščanja. Ti splošni pogoji veljajo in se uporabljajo od 1.3.2023 dalje.

V Murski Soboti, 1.3.2023